Přechod k RWE

Pro změnu dodavatele elektřiny stačí pouze podepsat smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny a plnou moc, vše ostatní již vyřídíme za Vás. Dokumenty Vám také můžeme připravit na míru.

Máte již smlouvu o sdružených službách dodávkách elektřiny s RWE podepsanou a chcete vědět, jaký bude další postup? Co vše se změní a nezmění s RWE?

Po přijetí vyplněných a podepsaných dokumentů probíhá kontrola dat ze strany RWE.

V případě nedostatků nebo chybějících údajů budete kontaktováni pracovníkem RWE a požádáni o upřesnění chybějících údajů. proto je důležité vždy uvést aktuální a správné kontaktní údaje (Váš email a telefon). Po kontrole všech údajů za Vás kompletně vyřídíme celý proces změny Vašeho stávajícícho dodavatele elektřiny.

Příklad: Pokud chcete zajistit dodávku elektřiny k 1. 6. 2011 (za předpokladu 3měsíční  výpovědní lhůty) a podepsané dokumenty zašlete RWE do 19. 2. 2010 pak poslední den účinnosti smlouvy s Vaším stávajícím dodavatelem, tzn. datum výpovědi je 31. 5. 2011. Zahájení dodávky elektřiny proběhne tedy k 1. 6. 2011.

Pokud změna dodavatele proběhne úspěšně, budete písemně vyrozuměni. 

Zásilka bude krom jiného obsahovat rozpis záloh s předepsanou částkou, periodicitou a bankovním spojením. K datu výpovědi zaniká Vaše stávající smlouva s dosavadním dodavatelem a je zahájena dodávka elektřiny od RWE. Provozovatel distribuční soustavy provede, k termínu změny dodavatele, odečet Vašeho elektroměru. Váš stávající dodavatel elektřiny Vám vystaví a zašle ukončovací fakturu.

Co zůstává stejné?

  • přechodem k RWE nedojde k žádným technickým zásahům, jako je např. výměna elektroměru
  • nemění se termín odečtu elektroměru
  • rovněž Váš ditributor, kterému patří elektrické vedení, zůstává stejný
  • obdržíte jednu fakturu za odběr elektřiny (nově však od RWE)
  • kontakty na poruchovou linku v případě problémů s dodávkou elektřiny

Dokumenty Vám připravíme na míru

Zavolejte mi

chci elektřinu od RWE

Napište číslicemi třináct