Pomáháme

Podporujeme

Společnosti skupiny RWE patří mezi nejvýznamnější partnery a dárce v České republice. RWE je nedílnou součástí prestižního festivalu Pražské jaro nebo Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a je spjata také s přípravou Českého olympijského týmu a českých paralympioniků.

Na konci roku 2005 byly zahájeny dva dlouhodobé projekty zaměřené na podporu kultury – českého filmu a sportu – českého lyžování. Na tyto aktivity a další charitativní pomoc ročně společnosti skupiny RWE v České republice rozdělují více než 100 milionů korun.

Humanitární činnost RWE se zaměřuje zejména na pomoc dětem, seniorům a zdravotně handicapovaným. Tuto charitativní podporu společnost poskytuje hlavně prostřednictvím neziskových organizací a renomovaných nadací.

RWE – energie českého filmu

Rok 2016 je jedenáctou sezonou projektu RWE – energie českého filmu. RWE jeho prostřednictvím ročně investuje více než 25 milionů korun na pomoc kinematografii, dokumentaristice, literární přípravě či budoucím filmařům. Kompletní a aktuální informace o projektu najdete vždy na www.rwekarta.cz.

RWE - energie českého lyžování

Jedinečný projekt na podporu rozvoje rekreačního lyžování. Prioritou je zvýšení bezpečnosti lyžařů na českých horách. RWE přispívá k vybudování systému aktivních i pasivních bezpečnostních prvků na úrovni mezinárodních standardů. Kompletní a aktuální informace o projektu najdete vždy na www.rwekarta.cz.

Český olympijský tým

Podpora olympijského sportu má pevné místo v našich sponzorských aktivitách. RWE je energií českých olympioniků již od roku 1997. Od roku 2013 do roku 2016 jsme oficiálním partnerem Českého olympijského týmu.

Více o Českém olympijském týmu na www.olympic.cz.

Mezinárodní hudební festival Pražské jaro

Spolupráce s tímto nejprestižnějším hudebním festivalem v České republice trvá od roku 1995 a je založena na podpoře kvality a profesionality. Podpora Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro je vyjádřením našeho respektu k tradici, jež vede k zachování rozmanitosti českého a evropského kulturního bohatství.

Více informací o festivalu najdete na www.festival.cz.

Český paralympijský tým

Český paralympijský tým je složen z handicapovaných sportovců, kteří reprezentují nebo reprezentovali Českou republiku na mezinárodních hrách - paralympiádách a deaflympiádách. Úspěchy těchto sportovců dokazují, že člověk může naplňovat své sny i přes překážky, které mu život postavil do cesty. Svým partnerstvím podporuje RWE kolem sedmnácti a půl tisíce zdravotně postižených sportovců zapojených do paralympijského hnutí.

Více informací najdete na www.paralympic.cz


nahoru