PRO AKCIONÁŘE

Oznámení pro akcionáře
pololetní a výroční zprávy
struktura akcionářů
hospodářské
výsledky.

POMÁHÁME A PODPORUJEME

O RWE

O RWE

RWE patří mezi pět největších evropských elektrárenských a plynárenských společností. Podniká ve výrobě, obchodu, přepravě a zásobování elektřinou a plynem. Více než 70.000 zaměstnanců dodává více než 16 milionům zákazníků elektřinu a přibližně 8 milionům zákazníků plyn.

RWE je výrobcem elektřiny č. 1 v Německu, č. 2 v Holandsku a č. 3 ve Velké Británii. Postavení na trhu ve střední a jihovýchodní Evropě se neustále rozšiřuje. Prostřednictvím RWE Dea skupina úspěšně podniká ve výrobě plynu a těžbě ropy v Evropě, severní Africe a v oblasti Kaspického moře. RWE Supply & Trading je jednou z předních evropských společností obchodujících s energiemi.

RWE investuje na rekordní úrovni. Okolo 7 miliard EUR je ročně určeno na investice do ekologické a flexibilní výrobní kapacity, zahrnující elektrárny, sítě a povrchové doly. Z toho 1 miliarda bude směřovat do obnovitelných zdrojů – hlavně větru a biomasy.

RWE reaguje na změny v potřebách zákazníků a nabízí nové produkty v oblasti elektřiny, plynu a energetické účinnosti pro domácnosti, obchod a průmysl. V této souvislosti neustále roste význam ochrany ovzduší a energetická účinnost. Další klíčovou oblastí zájmu jsou elektromobily.

RWE KARIÉRA

RWE - ENERGIE PRO VAŠI KARIÉRU

více

Politika BOZP a OŽP

VOP systém

Výkazy dodržování standardů

RWE - energie českého filmu