• Home>
 • RWE Energie 2011

RWE Energie - ceny zemního plynu pro kategorii Domácnost a Maloodběratel rok 2011

Ceny zemního plynu platné od 19. 12. 2011

Ceny zemního plynu platné od 1. 11. 2011

Ceny zemního plynu platné od 1. 6. 2011

K 1. 4. 2011 dochází pouze k úpravě platnosti přílohy k Ceníku obchodníka, ceny zemního plynu se nemění.

Ceny zemního plynu platné pro I. čtvrtletí 2011 (1. 1.–31. 3. 2011)

 • Příloha k Ceníku obchodníka č. 01/2011 platná od 1. 1. do 31. 3. 2011 (26,65 kB | PDF)

Ceník obchodníka pro kategorii Maloodběratel a Domácnost č. 01/11 platný od 1. 1. 2011

 • Ceník obchodníka pro kategorii Maloodběratel a Domácnost č. 01/2011 platný od 1. 1. 2011 (70,72 kB | PDF)

Ceník elektřiny a plynu pro produktovou řadu RWE Kombi účinný od 1. 2. 2013 (určený pro zákazníky s uzavřenou smlouvou na produkt Kombi, kteří od 1. 1. 2013 pokračují v prolongovaném smluvním vztahu)

S účinností od 1. 2. 2013 dochází ke změně ceny za dodávku elektřiny a plynu, resp. obchodní složky ceny produktové řady RWE Kombi.

„CENÍK ELEKTŘINY V KATEGORII DOMÁCNOST/PODNIKATELÉ, pro zákazníky společností Jihomoravská plynárenská, a.s., RWE Energie, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., Východočeská plynárenská, a.s., jejichž zařízení je připojeno k distribuční soustavě ČEZ Distribuce, a.s., E.ON Distribuce, a.s., PREdistribuce, a.s., účinný od 1. 2. 2013, RWE Kombi“; na rok 2013 zahrnuje ceny distribuce účinné od 1. 1. 2013, ceny ostatních služeb a daň z elektřiny účinné od 1. 1. 2013 a příslušnou platnou sazbu DPH ve výši 21 %:

 • Ceník produktové řady RWE Kombi pro Domácnost (421,21 kB | PDF)

  distribuční území E.ON Distribuce, region jižní Čechy

 • Ceník produktové řady RWE Kombi pro Maloodběratele/Podnikatele (423,27 kB | PDF)

  distribuční území E.ON Distribuce, region jižní Čechy

 • Ceník produktové řady RWE Kombi pro Domácnost (422,26 kB | PDF)

  distribuční území PREdistribuce a PP Distribuce, region Praha

 • Ceník produktové řady RWE Kombi pro Maloodběratele/Podnikatele (423,94 kB | PDF)

  distribuční území PREdistribuce a PP Distribuce, region Praha

 • Ceník produktové řady RWE Kombi pro Domácnost (421,74 kB | PDF)

  distribuční území ČEZ Distribuce a RWE GasNet

 • Ceník produktové řady RWE Kombi pro Maloodběratele/Podnikatele (423,97 kB | PDF)

  distribuční území ČEZ Distribuce a RWE GasNet

Ceník elektřiny a plynu pro produktovou řadu RWE Kombi platný od 17. 1. 2011

 • Ceník produktové řady RWE Kombi pro Domácnost (69,03 kB | PDF)

  distribuční území E.ON Distribuce, region jižní Čechy

 • Ceník produktové řady RWE Kombi pro Maloodběratele/Podnikatele (68,11 kB | PDF)

  distribuční území E.ON Distribuce, region jižní Čechy

 • Ceník produktové řady RWE Kombi pro Domácnost (69,13 kB | PDF)

  distribuční území PREdistribuce a PP Distribuce, region Praha

 • Ceník produktové řady RWE Kombi pro Maloodběratele/Podnikatele (68,37 kB | PDF)

  distribuční území PREdistribuce a PP Distribuce, region Praha

 • Ceník produktové řady RWE Kombi pro Domácnost (69,77 kB | PDF)

  distribuční území ČEZ Distribuce a RWE GasNet

 • Ceník produktové řady RWE Kombi pro Maloodběratele/Podnikatele (67,75 kB | PDF)

  distribuční území ČEZ Distribuce a RWE GasNet

 • Ceník služeb produktové řady RWE Kombi (35,25 kB | PDF)

Cena za dodávku elektřiny, resp. obchodní složky ceny produktové řady RWE Kombi se od 1. 1. 2013 nemění

(„CENÍK ELEKTŘINY V KATEGORII DOMÁCNOST/PODNIKATELÉ pro zákazníky společností Jihomoravská plynárenská, a.s., RWE Energie, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., Východočeská plynárenská, a.s., jejichž zařízení je připojeno k distribuční soustavě ČEZ Distribuce, a.s., E.ON Distribuce, a.s. , PREdistribuce, a.s., platný od 17. 1. 2011, RWE Kombi“); na základě cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu dochází nezávisle na vůli obchodníka RWE s účinností od 1. 1. 2013 ke změně cen za distribuci a cen ostatních služeb (podrobnosti k regulovaným složkám ceny naleznete na www.eru.cz v sekci Elektřina – Cenová rozhodnutí). Dále dochází ke změně příslušné sazby DPH na 21 % s účinností od 1. 1. 2013. 

„CENÍK ELEKTŘINY V KATEGORII DOMÁCNOST/PODNIKATELÉ pro zákazníky společností Jihomoravská plynárenská, a.s., RWE Energie, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., Východočeská plynárenská, a.s., jejichž zařízení je připojeno k distribuční soustavě ČEZ Distribuce, a.s., E.ON Distribuce, a.s., PREdistribuce, a.s., platný od 17. 1. 2011, RWE Kombi“ na rok 2013 zahrnuje ceny distribuce účinné od 1. 1. 2013, ceny ostatních služeb a daň z elektřiny účinné od 1. 1. 2013 a příslušnou platnou sazbu DPH ve výši 21 %:

 • Ceník produktové řady RWE Kombi pro Domácnost (419,48 kB | PDF)

  distribuční území E.ON Distribuce, region jižní Čechy

 • Ceník produktové řady RWE Kombi pro Maloodběratele/Podnikatele (420,96 kB | PDF)

  distribuční území E.ON Distribuce, region jižní Čechy

 • Ceník produktové řady RWE Kombi pro Domácnost (420,55 kB | PDF)

  distribuční území PREdistribuce a PP Distribuce, region Praha

 • Ceník produktové řady RWE Kombi pro Maloodběratele/Podnikatele (421,73 kB | PDF)

  distribuční území PREdistribuce a PP Distribuce, region Praha

 • Ceník produktové řady RWE Kombi pro Domácnost (420,30 kB | PDF)

  distribuční území ČEZ Distribuce a RWE GasNet

 • Ceník produktové řady RWE Kombi pro Maloodběratele/Podnikatele (421,64 kB | PDF)

  distribuční území ČEZ Distribuce a RWE GasNet

Změny cen za distribuci a ostatních služeb vyvolané změnou regulovaných cen na základě účinného cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu nebo změny týkající se daní a poplatků vyvolané účinným obecně závazným právním předpisem se nepovažují za zvýšení cen za dodávku elektřiny nebo změnu jiných smluvních podmínek ve smyslu ustanovení § 11a odst. 3 energetického zákona, resp. změnu ceny ve smyslu platných obchodních podmínek sdružených služeb dodávky elektřiny.